EMPUJU 2023

20/09/2023

L'Ajuntament de Canet lo Roig ha obtingut una subvenció de 28.618,35 euros, dins del Programa d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys i inscrites l'el Sistema Nacional de Garantia Juvenil per entitats locals de la Comunitat Valenciana. Programa Empuju 2023 i que permetrà el finançament del cost del personal contractat.

Mitjançant aquest programa EMPUJU 2023, s'ha contractat una jove desocupada com a mestra d'Educació infantil, que farà tasques de suport a la ludoteca municipal, activitats extraescolars i menjador escolar.

La incorporació s'ha dut a terme el dia 19 de Setembre de 2023, amb un contracte d'un any de duració a jornada completa.

Aquesta actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus 2021-2027 de la Comunitat Valenciana.

A més de generar noves oportunitats d'ocupació a persones joves, aquesta ajuda contribuirà a la millora dels serveis que presta l'Ajuntament, aplicant bones pràctiques d'aquestes activitats cofinançades; amb la qual tots els veïns i veïnes del municipi es veuran beneficiats.

1
PIE

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Canet lo Roig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza España, 8, Ajuntament de Canet lo Roig, 12350, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).